Månadsarkiv: februari 2014

individuell uppgift 26.2

En kommunikationsplan är planen för hur företaget skall gå i väga för att marknadsföra sin produkt. Det finns flera olika sätt att marknadsföra en produkt, en kommunikationsplan är då en viss kombination av vissa olika marknadsföringssätt man vill fokusera på, ex. Direkt marknadsföring, reklam, PR, osv. (Kotler m.fl. 2004, 719)

 

Förr fokuserade företagen främst på reklamer som var gjorda för allmänheten, reklamer som tilltalade så många som möjligt, men under 2000-talet har det blivit allt populärare att fokusera sig på små segment av marknaden och göra skilda planer för varje enskilda marknadssegment, markandsföringen har alltså blivit mera personlig. Dessutom har företagen tillgång till mera information och kan lättare marknadsföra direkt till specifika segment och demografier genom internet och sociala medier. (Kotler m.fl. 2004, 720)

 

Då företagen utvecklar allt fler och mer komplicerade kommunikationsplaner är det viktigt att alla de olika planerna har ändå samma information, kunderna skall inte bli förvirrade av att få olika information från ifall de ser reklamerna på olika ställen. (Kotler m.fl. 2004, 726)

 

Niklas G. 36833

 

Källa: Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. Principles of Marketing, fourth edition, 2004.

Annonser

Kommunikationsplan 26.2

Nu när vi har fått reda på kunder och målgrupper kan man börja fundera hur man skall få fram budskapet från företaget till de valda målgrupperna, detta är en kommunikationsplan (Mossberg & Sundström 2011, 273).

I en bra kommunikationsmodell skall man beakta att sändaren, ofta företag, vill sända en tanke som de vill föra fram till kunderna. För att få fram sådan meddelande som företaget vill måste de förvandla sin tanke till något konkret, som t.ex. en tv reklam. När eventuella kunder sedan ser reklamen tolkar de det konkreta som de ser och får egna uppfattningar och tankar kring reklamen. Det svåra för marknadsföringen och en bra kommunikationsplan är att mottagaren har samma tankar som sändaren ville framföra (Mossberg & Sundström 2011, 274).

Eftersom det i dagens samhälle finns olika sorters reklam och andra påverkningsförsöker över allt måste man noggrant planera för att man skall nå de kundgrupper som man önskar. Då kan man försöka påverka människorna på lite olika sätt beroende på vad man tror att de prioriserar. Man kan framföra sitt budskap på rationellt sätt, ett emotionellt sätt och moraliskt sätt (Mossberg & Sundström 2011, 279). Det rationella sättet försöker påverka människornas rationella sida som namnet tyder, det betyder att människorna skall ha en konkret nytta för att använda just deras produkt, t.ex. spara tid eller hälsosammare än tävlande företagets produkt. Det emotionella sättet försöker påverka människornas känslor, t.ex. många resebolags reklam visar människor som njuter av underbara resor, men väldigt lite viktig information angående olika resor. Det sista sättet är det moraliska, rätt och fel, som många djurskyddsorganisationer som PETA eller organisationer för mänskliga rättigheter som Amnesty international använder i sin marknadsföring.

En viktig sak som skall kommas ihåg av alla marknadsförare som tävlar av konsumenternas uppmärksamhet är att allt är inte tillåtet! Det finns en särskild lagstiftning som begränsar vad som fås göras. I allmänhet ser man företagen som den starkare parten och kunderna som den svagare parten och lagstiftningen finns till för att skydda den svagare parten. Som exempel får man inte ge fel pris på en produkt i en annons, om priset står i annonsen kan den inte vara dyrare i affären.

Fast det finns reklamer överallt och företag försöker hela tiden vinna över nya kunder så gör alla inte ändå aktiv marknadsföring och har inte en kommunikationsplan. Syrransgarderob är ett nät loppis som växer hela tiden utan att det har marknadsförts alls (Helena Pettersson).

Jonna D. 37629

 

Källor:

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

 

PETA, URL:

http://www.peta.org/

 

International, URL:

http://www.amnesty.org/

 

Syrransgarderåb, URL:

http://www.syrransgarderob.fi/

 

 

Marknadsföring och kommunikationsplan 26.2

Kommunikation är en viktig del av marknadsföringen, eftersomn alla parter inom en business kommunicerar med varandra (Kotler m.fl. 2008, 691). Även konsumenter kommunicerar genom t.ex. word-of-mouth, vilket snabbt kan förbättra eller förvärra bilden av ett företag och dess produkter (Kotler m.fl. 2008, 708).

Man kan säga att en kommunikationsplan är en del av företagets marknadsföringsplan. Förutom att tillfredsställa kunderna med de produkter de vill ha och efterfrågar, måste man även hitta ett sätt att kommunicera med kunderna på ett så enkelt sätt som möjligt, dvs. mycket av kommunikationen handlar om att hålla fast vid sina kunder. Men minst lika viktigt är det att ha en fungerande kommunikation med t.ex. leverantörer (Kotler m.fl. 2008, 691).

För en kommunikationsplan bör man bl.a. välja vilken kommunikationskanal som fungerar bäst. Exempel på kommunikationskanaler är reklam, personlig försäljning och direkt marknadsföring. Vill man satsa på en icke-personlig kanal, som reklam eller fokuserar man på att försöka hitta en mer personlig relation till sina kunder (Kotler m.fl. 2008, 692)?

En kommunikationsplan samlar många olika aspekter av marknadsföringen. Den går in i hela marknadsföringsprocessen, men är ändå i sig självt en mycket viktig del för företaget.

Källor: Kotler, Armstrong, Wong, Saunders – Principles of Marketing, Fifth European Edition (2008)

Sonja L. 38044

Kommunikationsplan 26.2

Kommunikation är mycket centralt inom marknadsföringen. När ett företag funderar över alla centrala frågeställningar i kommunikationsprocessen, kan de göra upp en så kallad kommunikationsplan för att reflektera över hur de kan uppnå de olika målen. I planen kan det exempelvis framkomma vilken kundgrupp företaget vill nå med sin marknadsföring, vilket budskap de vill kommunicera och vilken kommunikationskanal de ska använda för en effektiv marknadsföring (Mossberg & Sundström 2011, 276-278).

En bra marknadsföringsplan tar i beaktande tidigare marknadskommunikation och tänker även långsiktigt på framtiden. När företaget uppgör sin plan är det viktigt att företaget tar i beaktande juridiska aspekter. Det finns lagstiftning som reglerar marknadsföringen och ser till att den är etisk (Mossberg & Sundström 2011, 282). Det är viktigt att det finns sådana här regler, eftersom det är viktigt att konsumenten kan lita på marknadsföringen och diverse reklam.

En detaljerad och genomtänkt kommunikationsplan kan göra ett företags marknadsföring mer effektiv, eftersom alla har en gemensam linje att följa för att uppnå målen med marknadsföringen. Därmed kan det även öka företagets försäljning.

Ulrika S.  36724

Källa:

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Kommunikationsplan,en reflektion inför träff 11

En kommunikationsmodell beskriver i princip hur ett budskap eller en mening går från avsändaren till mottagaren, i detta fall från ett företags marknadsförare till konsumenterna. Den visar också vad som är dess verkan och hur det mottas. Modellen utforskar hurdan påverkan ett försök av kommunikation har på konsumenten. (Mossberg&Sundström 2011, 274.) Ett meddelande i form av en reklam eller en annons i en tidning kan uppfattas på ett annat sätt än vad företaget planerat.

 

I alla former av marknadsföring vill marknadsförare få ut ett budskap till kunder för att i slutändan nå sina mål. Detta mål kan till exempel vara att nå nya kunder med information om företaget och dess produkter eller för att påverka kundernas åsikt och tycke om företaget. ( Mossberg& Sundström 2011, 276). För att uppnå detta gör företag ofta en plan över hur de ska nå dessa mål, och de kallas en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen reflekterar vad som skall sägas och hur, vem som skall vara mottagare, vad som är den önskade verkan, och hur kan företaget veta att mottagarna uppfattat meddelande på rätt sätt. ( Mossberg& Sundström 2011, 276-277)

 

Företaget har många olika verktyg att föra fram sitt budskap. I dagens läge är de populäraste olika reklamer i TV, annonser i tidningar och reklam på olika internetsidor. Massmedia är det verktyg som lättast når mest kunder i olika kundsegment. ( Mossberg& Sundström 2011, 278) Dock är massmedia en svår kanal att kontrollera, och olika lagar och bestämmelser finns också för att kontrollera att all reklam och företagskommunikation är enligt god sed och moralisk. Detta har gjorts både för att skydda konsumenter, och för att skydda andra företag i branschen. ( Mossberg&Sundström 2011, 282.).

 

En kommunikationsplan är ett bra redskap för företag och dess marknadsförare eftersom den klargör hur ett företag vill kommunicera med sina kunder, och hur de skall gå till väga. I dagens samhälle är det dock svårare att nå kunder oberoende hur bra en kommunikationsplan är eftersom människor har lärt sig att ”genomskåda” marknadsföring samt till och med bojkottar reklam och all sårts kommunikation av företag. Folk vill inte bli ” järntvättade ” av smygreklamer, slogans och klichéer. Alla sårters reklam-blockare finns att ladda ner på datorer och man kan spola över reklamer på dagens TV:er. Marknadsförare måste vara kluriga för att få med sina budskap i konsumenters liv, utan att irritera dem. Marknadsförare har nu börjat med att närma sig kunderna på ett annat sätt än tidigare, ett mera vardagligt sätt så att säga. Som ett sammanfattande exempel kan nämnas Doves reklam för deras hudkräm. I reklamen skildras en bild av kvinnor i olika, normala storleker istället för pinnsmala modeller. Det Dove vill kommunicera till konsumenterna är att de har gjort en hudkräm för alla, och alla skall kunna känna sin hud slät. I samma väva bojkottar ju Dove också ett ohälsosamt ideal och försöker nå kunderna med att säga att de inte kanske heller stöder detta ideal. Dove har börjar främja ” verklig skönhet” och arbetar också mycket med program för att förbättra unga flickors självförtroende. Denna form av marknadskommunikation har varit hemskt lyckad, eftersom Dove idag är ett väldigt omtyckt och populärt kosmetikföretag.( Doves hemsida).

 

 

Victoria G. 37607

 

Källor :

Litteratur:

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Internet:

Dove (2013) Our mission. Hämtad 24.2.2014 klockan 18.43 http://www.dove.us/Our-Mission/Girls-Self-Esteem/default.aspx.

 

 

Närbild av sammanfattningen

image

image

image

image

image

 

Källor:Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J.  Principles of Marketing, fourth edition, 2004. Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Intervju : Mika Laakio, 12.2.2014

Gruppsammanfattning 2

Gruppsammanfattning 2

Sammanfattning av företagsanalysen

Analys: Hanko Sushi

Hanko Sushi är en restaurangkedja och liksom flera andra restauranger är den mest almänna marknadsföringskanalen sk. ”word-of-mouth”, dvs. att kunderna berättar vidare åt sina vänner och bekanta om deras upplevelse i restaurangen. På grund av denna effekt är det extra viktigt för restauranger att erbjuda bra service och inte bara god mat, eftersom kunderna söker inte enbart god mat utan en upplevelse. Förutom ”word-of-mouth” så har ryktet om Hanko Sushi dessutom spridit sig genom diverse skrifter, ex. Tidningsartiklar och blogginlägg. Dessa kan anses som indirekta marknadsföringkällor. Som direkt marknadsföring har Hanko sushi dessutom haft små marknadsföringskampanjer genom TV-reklamer.

Hanko Sushis förhållande till kunder är det absolut viktigaste förhållandet att vårda och upprätthålla. Utan dessa kunder skulle restaurangen inte kunna fortsätta sin verksamhet. Hanko Sushi har varit verksamma sedan ca 2008, och under denna tid har deras kundbas växt mycket. Mängden lojala kunder som kommer dagligen och äter lunch, eller beställer mat varje fredag ökar. Detta kan ses genom att företaget har expanderat till många nya städer och platser under dessa 5 verksamma år. Förhållandet mellan företaget och dess leverantörer är också viktigt, men här i detta fall är Hanko Sushi kunden och det är i princip leverantörerna som är beroende av Hanko Sushis fortsatta beställningar av råvaror. För att Hanko Sushi skall fungera, liksom alla andra företag och restauranger, måste förhållanden mellan arbetare och ledningen också fungera. En negativ atmosfär inom köket kan snabbt leda till att kunder snappar upp detta och väljer att gå någon annanstans och äter. Men gruppens upplevelse av restaurangen var att alla bakom disken kom bra överens med varandra och hade en bra gruppanda.

I intervjun med företagets ena grundare, Mika Laakio, framgick det att Hanko Sushi har kunder från barnfamiljer till pensionärer. Eftersom företaget är en restaurang med ganska nichat utbud (fisk, vegetarisk sushi och hönspett) är det ens egna smak som avgör om kunder kommer dit och äter. Såklart kan en kund lockas dit för att smaka på sushin, men om denne inte tycker om sushi återkommer han eller hon troligen inte. Företaget har dock arbetar vidare på detta och har nu hönspett och nudelsoppa på menyn, ifall sushi inte skulle smaka. Hanko Sushis inredning lockar kunder att sitta där och njuta av sushi i en skandinavisk-japansk anda, och med god mat och bra betjäning vill se säkert besöka restaurangen pånytt.

Hanko Sushis mest centrala aktiviteter består naturligtvis av försäljningen av deras sushiprodukter. De satsar på att att ha en mycket hög kvalitet på deras kundtjänst, vilket gynnar försäljningen inom företaget. Deras viktigaste resurser för att driva sin affärsverksamhet är kockarna i resturangerna samt ett bra utbud av råvaror. Kockarna i Hanko Sushi är mycket medvetna om vilken kvalitet som förväntas av kvaliteten, och är därmed satsar de på sushikvaliteten. För att hålla en hög standard är det även viktigt att råvarorna, speciellt fisken, är färska. Därmed är det alltså viktigt att de i sin marknadsföring framhåller deras tankar om kvalitet gällande både kundbetjäning samt matkvalitet.

En av Hanko sushis största kostnader går till hyra av affärsställen. Med försäljning i många köpcentrum och andra ställen måste de betala för att få ha sin affärsverksamhet på så centrala platser som de valt att sätta sin affärsverksamhet. Hyrorna är högre på dessa ställen men valet har varit medvetet eftersom också lunderna hittar då lättare till restaurangerna. Sedan uppstår det en del kostnader till att betala löner åt kunnig personal som upprätthåller den höga kvaliteten på maten. Det viktigaste kostnaden är ändå råvarorna till maten, utan ris, färsk fisk och allt annat som krävs för bra sushi, skulle alla andra kostnader vara onödiga. Jämfört med hyrorna som är fasta kostnader är råvara kostnaderna rörliga kostnader. Vid marknadsföringskampanjer går en del kostnader till att marknadsföra företaget, man måste spendera pengar för att få mera inkomster. Inkomsterna får Hanko sushi för försäljningen av medelpris sushin som säljs i restaurangerna och en stor del av den take away-tjänsten som erbjuds. Också väldigt viktigt för Hanko sushis inkomster är lojala kunderna. De lojala kunderna kan räknas hämta ca. 80 % av inkomsterna medan resten av kunderna som bara äter nu och då hämtar resten 20 % av inkomsterna.

Hanko Suhsi har differentierat sig på den finska restaurangbranchen, det finns nämligen ingen annan ”sushi-kedja”i Finland förutom Hanko. Också deras image sticker ut. Hanko Sushi är japanskt, men på ett skandinaviskt sätt. Det exotiska (japanska) och det egna (skandinaviska) blandas ihop och skapar en miljö där kunden kan identifiera sig, då denne första gången kommer in till restaurangen. Nyckel partners för restaurangen är leverantörerna och de andra Hanko Sushi restaurangerna på olika håll i Finland. Bara i Helsingfors finns det redan många Hanko Sushi restauranger och flera är på väg. Hanko Sushi är alltså ett fortsatt växande företag, som differentierat sig väl på restaurangbranchen.

Källa : Intervju med Mika Laakio, 12.2. 2014.

– X/X

individuell uppgift 12.2

Segmentering innebär att man delar upp en marknad i olika delar, eller segment, och försöker hitta ett segment där det finns ett område för tillväxt och högre vinst. Det lönar sig dock inte nödvändigtvis för ett företag att försöka komma in till ett segment som är väldigt stort eller har väldigt hög tillväxt, eftersom det kan kräva väldit stora resurser att komma in på marknaden.(Kotler m.fl. 2004, 416) Processen av att segmentera marknaden och välja de mest lukrativa segment för att ta sig 9in till kallas för market targeting. (Kotler m.fl. 2004, 391)

Då man sedan har hittat ett eller flera segment i marknaden där man vill ha tillväxt så kan man fokusera marknadsföringen till detta segment, detta kallas då Target marketing. Företag tillverkar ofta olika produkter och service för olika segment av marknaden för att kunna sälja produkter som tilltalar deras respektive segment bäst. (Kotler m.fl. 2004, 391) Segmentering, market targeting och target marketing är alltså olika sätt för företag att lägga upp ett så effektivt sätt som möjligt att prisdiskriminera och därmed maximera sin vinst.

Niklas G. 36833

Källa: Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. Principles of Marketing, fourth edition, 2004.

 

Individuell uppgift inför träff 8

För att kunna sälja så mycket som möjligt måste ett företag marknadsföra till rätt kunder. Detta har gjorts genom segmentering, differentiering, positionering och target marketing. Målet med att dela upp marknaden är också för att kunderna skall hitta rätt produkter.
Segmentering av en marknad är att dela upp marknaden i olika delar. Kunderna i de olika segmenten skall vara likartade, och ha liknande intressen. ( Mossberg& Sundström 2011, 195). Genom att marknadsföra rätt produkter till rätt kunder blir företagets verksamhet lönsammare. Differentiering hänger ihop med segmentering, men istället för att dela upp kunder och marknaden så ligger fokuset på produkten. Företag med likartade produkter använder sig av differentiering för att stå ut på en stor marknad. Detta görs oftast genom egenartad marknadsföring, special erbjudanden, kvalitetsförbättring av produkten. ( Mossberg& Sundström 2011, 209). För att exemplifiera detta kan man nämna Hanko Sushi, en av många sushirestauranger i Finland. Hanko Sushi har satsat på kvalitet och bra service, och kunder vill komma och äta för att få denna upplevelse. Men delvis på grund av detta är Hanko Sushis mat litet dyrare än andra restaurangers. Men trots det vill kunder ändå äta där.

Positionering är mycket viktigt för marknadsförare. En reklam kan tolkas på många olika sätt, fast den varit väl planerad. Olika kunder kan tolka reklam och marknadsföring på olika sätt, och det måste marknadsförare förstå. En slarvig och ogenomtänkt utförd reklam kan lätt få kunder att vända sig till konkurrerande produkter.( Mossberg& Sundström 2011, 212)

Positionering, segmentering av kundgrupper och differentiering av produkter hjälper företag att sälja sina produkter. Det finns ett till verktyg som är användbart för företag, och det är target marketing. Target marketing är att sälja en speciell produkt till en enskild kundgrupp ( Kotler 2000, 256). Det bästa för företaget är att sälja specialprodukter till rätt målgrupper.
Ett bra exempel på fungerande target marketing är Clearasil. Clearasil är ett kosmetik företag som har specialiserat sig på ansiktstvättmedel för tonåringar och unga vuxna. Deras reklamer i tidningar och televisonen har alltid med unga människor som i början är ledsna och har dåligt självfötroende, men efter att ha använt Clearasil har de bättre hy och bättre självfötrende. Clearasil har hittat den nisch och målgrupp som mest är ” i behov” av ansiktstvättmedlet. Marknadsförarna har forskat och hittat just denna speciella kundgrupp.

Victoria G. 37607

Källor :

Böcker
Kotler, Philip, Marketing Management. (2000). Prentice Hall.

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Nätsidor:
http://www.clearasil.us, Läst 12.2.2014.

Annonser