Kunder

Att ha ett företag utan goda kundrelationer är som att ha flygplan utan flygfält, det fungerar helt enkelt inte. Att förstå sina kunder är en av de grundläggande kraven som företagen har för att kunna marknadsföra sina produkter rätt.

Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2008) förklarar om customer value (Kotler m.fl. 2008, 464) vilket betyder kundvärde hur det är all den nytta som kunden får när han eller hon gör affärer med ett företag. Nytta som räknas till kundvärde är till exempel själva produkten och servicen som kunden har fått i köpsammanhanget. Av kundvärdet skall ännu borträknas customer cost (Kotler m.fl. 2008, 464) det vill säga den tid och pengar som kunden måste sätta på att få information och göra själva köpet. Skillnaden mellan customer value och customer cost är den nytta som kunden har fått, ju större nyttan är desto bättre har företaget lyckats och genom bra marknadsföring har företaget snabbat t.ex. informationssökningsprocessen. Därmed har relationerna till kunderna förbättras och informationen flöder snabbare och lättare och tröskeln för kunderna att ta kontakt med företaget är lägre.

Någonting annat som företag skall komma ihåg när man tänker på marknadsföringen och kundbeteendet och kundrelationerna är att ha information om målgruppen. Saker som kulturen på området, ålder, kön, ekonomiska situation, yrke osv. (Kotler m.fl. 2008, 256) påverkar på konsumtionen och skall därför beaktas i marknadsföringen och prissättningen.

Mossberg och Sundström (2012) beskriver om samma sak och säger att bland annat värderingarna, personlighet och yrke hör till en av köpprocessens olika faser (Mossberg & Sundström 2012, 108), de olika faserna är när kunden identifierar sina behov, sedan kommer informationssamlingen, där var personliga åsikterna och en människas tankesätt (d.v.s. personliga och sociala faktorerna) kommer fram är vid bedömningen av alternativen, sedan kommer själva genomförandet av köpet och till sist utvärderingen av köpet (Mossberg & Sundström 2012, 108). För ett företag är det kritiskt att ge bra intryck till kunden eftersom den sista fasen, utvärderingen, innebär också att berätta vidare åt andra eventuella kunder om sina upplevelser.

Som slutsats kan man säga att utan kunder finns det inget företag och det skall alltid hållas i bakhuvudet när man gör beslut i en organisation.

Jonna D.            37629

Källor:

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2008). Principles of Marketing. Pearson Education: Prentice Hall.

Källa: Mossberg, L. och Sundström, M. (2012) Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: