Analys av Asian Studies Program, 2.3.

Asian studies-programmet skulle behöva ett nytt sätt att nå studerande. De borde ändra på sin target marketing, det vill säga försöka förnya sättet de ser på sin kundgrupp genom att dela upp dem i olika ämnesgrupper. Problematiken tidigare har antagligen varit att få studeranden har fått tillräckligt med information om vad man kan studera via programmet. För att få en bättre helhetsbild av Asianets situation har vi i gruppen gjort en nulägesanalys med hjälp av SWOT-analysen. ( Mossberg& Sundström 2011, 367).

 

Asian Study-programets största styrka är definitivt att det är ett differentierat kursutbud. Kurserna är intressanta och få ställen erbjuder samma kurser. Privatpersoner, i detta fall människor som inte studerar vid universitet kan också mot betalning gå på dessa kurser, det vill säga många har chansen att delta i deras program. ( Asianet.fi). Organisationens svagheter är tyvärr faktumet att inte så många vet om deras verksamhet. Som orsak kan ses bristfällig marknadsföring, dålig synlighet och få deltagare på kurser som kan berätta vidare om deras erfarenheter. Organisationens möjligheter är dock många, eftersom den almänna åsikten är att framtiden ligger i Asien. Ju flera studeranden som inser detta, desto flera kommer att delta i kurserna. Eftersom så få ställen erbjuder lika bra och djupa kurser inom de olika asien-inspirerade ämnen, kommer det att vara svårt att konkurrera med programmet. Organisationen har dock många hot. Målgruppen för programmet är liten, konkurransen mellan alla de andra ämnen man kan läsa på universitetsnivå stjäl programmets kunder. Faktumet är att intresset för Asien studier är relativt lågt i dagens läge, trots att Asiens betydelse på världsmarknaden växer markant.

 

Segmentering innebär att man delar upp en marknad i olika delar, eller segment, och försöker hitta ett segment där det finns ett område för tillväxt och högre vinst (Kotler m.fl. 2004, 416). Det finns flera olika segmenteringsvariabler, av vilka ålder, socialklass, utbildning och region (Mossberg & Sundström 2011, 198). Genom att dela in marknaden i rätt segment har man bättre möjligheter för att lyckas med sin target marketing. Asian Studies Program borde tänka på att deras målgrupp är studeranden vid olika universitet som ”betalar” med studiepoäng och inte vanliga konsumenter som betalar med pengar. Studeranden kan delas enligt deras huvud- och biämnen och på basis av hur långt de har kommit i sina studier.

 

För att Asian Studies Program skulle nå fler studeranden har vi inom gruppen planerat följande marknadsföringsplan. Idén skulle vara att de olika kurserna som Asian studies-programmet erbjuder skulle presenteras på föreläsningar (t.ex. grundkurser till olika huvudämnen), och exempel på vissa specifika kurser som är relevanta för ämnet i fråga. En ekonomstuderande skulle exempelvis kunna berättas möjligheten att läsa om Business in East and Southeast Asia.(Asianet.fi) Detta är ett ämne som kan vara nyttigt för en ekonom i framtiden, särskilt då Asiens marknad fortsätter att växa. Med hjälp av att presentera sig till studeranden, skulle Asian study-programmet kunna lyckas använda word-of-mouth fenomenet, och med hjälp av den sprida vidare information om sina kurser. ( Mossberg&Sundström 2011, 28.) Det rekommenderas dock att andra årets studeranden skulle läsa dessa kurser, men inget hindrar att de presenteras redan under första året( Asianet.fi).

 

Ett annat tillfälle var man kunde informera och hitta en del intresserade är vid utbytes infotillfällen, där människorna redan är intresserade om internationella studier. Studeranden som kanske har planerat att fara på utbyte till Asien kan ha stor nytta av dessa kurser. Asien kommer att vara en viktig del ifall man kommer att jobba internationellt i sitt framtida yrke, och då är det bra att ha kunskap om t.ex. asiatisk businesskultur, lagar och rättslig praxis. Det är viktigt att studeranden inser hur stor betydelse några kurser om asiatisk kultur kan ha i framtiden.

 

Positionering är en del av marknadssegmentation och handlar om att hitta en så braplats som möjligt för den egna produkten på marknaden (Kotler m.fl. 2008, 410). När det kommer till Asian Studies program, borde man positionera sig på ett bredare plan, för att klara sig bättre mot eventuella konkurrenter. Ett första steg skulle vara att uppdatera hemsidan så att all information är lättare tillgängligt och även sätta in en svensk version av den, samt att vara aktivare på facebook och twitter. Genom att informera människor genom sociala medier (främst facebook) och universiteternas hemsidor så skulle någon som är ens lite intresserad kanske ta initiativet att söka upp mera information (givet att informationen är lätt tillgänglig). Med samma skulle man kunna hitta på en enkel förkortning som är lätt att ha som hashtag (#) för att öka synligheten på sociala medier. Andra sätt att öka på synligheten bland studeranden är ex. Halarmärken, seminarier, mässor, planscher på anslagstavlor. För att fler studeranden skall intressera sig för programmet, måste Asian Studies Program få mera synlighet.

 

– X/X

 

 

Källor :

Mossberg, L. Sundström. M. (2011) Marknadföringsboken. Lund : Studentlitteratur.

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2008). Principles of Marketing. Pearson Education: Prentice Hall

Asianet, URL

http://asianet.fi/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: