Blogginlägg 23.3

Station 1

Media är olika medel som företag kan använda sig av för att nå ut till människor och få ett budskap fram. Mediebranschen är den branschen där olika former av mediekanalar är verksamma. Det finns flera olika sätt att kommunicera genom olika kanaler, t.ex. tidningar i pappersform, sociala medier på internet.

Nuläget för mediebranschen är att det finns massor med information tillgängligt för människor, olika typer av artiklar beroende på vad du är intresserad i osv. Men artiklarna har inte lika mycket djup och mycket fakta som tidigare, utan det är ytligt och bara det viktigaste berättas.

Med SWOT-analysen kan man komma fram till att styrkorna är att det är mångsidigt, det finns både papper versioner men också elektroniskt för dem som föredrar det. En stor svaghet är att det kan missbrukas av t.ex. diktatorer eller andra människor som försöker få makt och manipulera människor. Möjligheterna är gränslösa nä tekniken utvecklas så kan mediebranschen genomföra vilka som helst idéer som någon kommer på. Hoten hör ihop med svagheterna genom att diktaturer som använder sig av censur och propaganda, då fungerar inte sakerna som de skall.

Ett annat sätt att analysera är genom de 4Pna. Det finns många olika produkter, t.ex. reklam, tidningar, nyhetssändningar och sociala medier. Platsen är också väldigt mångsidigt, tv, tidningar, radio, reklam hem, skyltar på gatan o.s.v. Priset är också olika beroende på vad man anser, att skaffa en tv kostar, men att se på nyhetssändning är gratis. Vissa tidningar kostar medan andra kan man läsa gratis på nätet. Påverkan är också stor, det påverkar människornas vardagliga liv. info om medmänniskorna i närheten genom Facebook och info om världen genom nyheter från tv och tidningar.

Station 2

På den andra stationen skulle man kolla upp hurdan verksamhet ett medieföretag har, i vår grupp valde vi KSF Media. KSF Media är ett koncernbolag som ägs av konstsamfundet, företaget sysselsätter 250 människor och har en omsättning på ca.30 miljoner €. KSF media är ett tidningshus och trycker ut de största finlandssvenska tidningarna, ex. Hufvudstadsbladet, men dessutom flera andra finlandssvenska tidningar. Dessutom säljer de tryckeritjänster åt andra företag. KSF Medias tryckeri är i Vanda. (ksfmedia.fi)

Station 4 var en gruppdiskussion med media expert Lotta Holm från KSF Media. Holm började kortfattat med att berätta vad exakt hon gör på sin arbetsplats och med hurdana projekt hon dagligen arbetar med. På grund av hennes anställning på KSF Media som ger ut diverse papperstidningar, cirkulerade diskussionen runt denna form av media. Det var intressant att höra en experts åsikt och motivering hur till exempel tidnigens framtid ser ut, hur nyheter förmedlas genom olika medium idag, hur tidningar är uppbyggda( broadsheet versus tabloid) och så vidare.

Station 3

Annonsering innebär reklam via olika medier, där olika företag kan nå potentiella kunder med sitt budskap om deras produkter samt priser. Annonsering bidrar med stora inkomster till företag inom mediabranschen, och för exempelvis annonsbyråer är annonsinkomster den ända inkomsten.

Annonsering kan ske på många olika sätt, men har alla en gemensam nämnare, de vill öka medvetenheten om företaget samt öka på försäljningen. Annonsering kan ske genom internet, tidningar, tv, radio, bilder eller anslagstavlor. Företagen måste dock ta sin målgrupp i beaktande då de planerar möjliga annonseringsplatser (Mossberg & Sundström 2011, 277). En annons i tidningen kan vara effektiv om målgruppen är pensionärer medan internet kan vara effektivt när man vill nå studeranden.

Trender inom annonseringen för tillfället kan anses vara användningen av bloggare för att öka företagets synlighet, och även Facebookannonser är mycket vanliga. Det finns även företag som varit väldigt kreativa, och bland annat utvecklat olika spel samt tävlingar och använder dessa i sina annonser för att kunderna ska bli intresserande att vidare besöka t.ex. företagets hemsida.

Station 4

Station 4 var en gruppdiskussion med media expert Lotta Holm från KSF Media. Holm började kortfattat med att berätta vad exakt hon gör på sin arbetsplats och med hurdana projekt hon dagligen arbetar med. På grund av hennes anställning på KSF Media som ger ut diverse papperstidningar, cirkulerade diskussionen runt denna form av media. Det var intressant att höra en experts åsikt och motivering hur till exempel tidnigens framtid ser ut, hur nyheter förmedlas genom olika medium idag, hur tidningar är uppbyggda( broadsheet versus tabloid) och så vidare.

Vår grupp ansåg att diskussionen kring annonsering och problematiken där i var relevant och intressant på grund av dess koppling till station 3. Faktumet att annonsering inte säljs för hela året utan bara en månad in i framtiden i tidningsvärlden låter stressigt och osäkert. Holm påpekade dock att ett av de underliggande problemen till försämrad annonseringsförsäljning är den lågkonjunktur världen och Finland har i dag.

Den ständigt debatterade frågan om medians och speciellt sociala medians framtid var också kort på tapeten, och väckte många tankar. Hur den sociala median evolverar i en snar framtid blir intressant att följa med, speciellt med tanke på den generationen som nu börjar få telefoner och läsplattor. Vi födda i början av 90-talet har inte fått en smart telefon i handen som sjuåring, så det blir intressant och se hur detta fenomen kommer att förändra människors sätt att kommunicera. Att ta en bild på det du gör och skicka den till dina vänner eller på Facebook är vanligare än att ringa och berätta om saken. Vi anser dock i vår grupp, precis som Holm, att dagstidningen inte hotas på de närmaste åren, men att i något skede kommer den, liksom majoriteten av kommunikationen idag, att förmedlas endast via sociala media och elektroniska verktyg.

X/X

Källor:
http://www.ksfmedia.fi/

http://www.ksfmedia.fi/tryckeri

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: