Kategoriarkiv: Marknadsföring

Individuell reflektion om marknadsföring

Marknadsföring är ett brett begrepp. Internationell marknadsföring kan definieras som en kombination av att genom planering, kampanjer och försäljning av produkter och tjänster göra vinst i många länder. (Caterna, Gills och Graham 2009, 9). Denna definition är rätt rakt på sak och tar ett affärsliknande synsätt på saken. Visst är ju tanken med marknadsföring att försöka göra reklam för sin produkt och att få den sålt, men jag anser att marknadsföring borde ta fasta på andra aspekter också, som till exempel upplevt kundvärde och olika kundförhållande. Detta fenomen kallas ”relationship marketing” (Kotler, Wong, Sanders och Armstrong, 2005, 11). ”Relations marketing” gäller inte bara konsumentförhållande, utan också förhållande med leverantörer och distributörer. En bra marknadsförare förstår alla sidor av marknadsföring.

Konsumentvärde bygger på vilken uppfattning kunden får av ett visst märke, vad ett speciellt märke betyder för just denna kund.(Kotler, Wong, Sanders och Armstrong, 2005, 10) Kundvärde tar också i beaktande om kunden anser att produkten tillfredställer hans eller hennes behov. Är varumärkets kläder sköna, behändiga eller trendiga? Har märket ett känslomässig koppling till kunden?
Marknadsförare siktar hoppeligen på att skapa ett varumärke och ett kundförhållande genom att försöka skapa ett värde för varumärket. Ibland kan dock varumärket ses på ett annat sätt än vad företaget tänkt.Nike är ett exempel på detta. De lyfts fram olika sätt Nike har gjort för att marknadsföra och branda sitt varumärke. Paradoxalt nog har Nikes framgång och igenkänlighet lett till att märket inte mera ses som trendigt utan mera vardagligt. Här lyfts ett av marknadsföringens största problem fram, hur kan man förnya ett märke som funnits på marknaden länge? Hur kan man fortsätta att differentiera ett redan känt märke utan att förlora lojala kunder? (Kotler, Wong, Sanders och Armstrong 2005, 4.)
Sammanfattningsvis ansr jag personligen att det är viktigt att förstå de olika aspekterna som marknadsföring medför, att förstå att den inte bara riktar sig mot konsumenter utan också andra kanaler. Det är viktigt att skapa förhållanden med olika grupper genom positivt och ihågkomlig marknadsföring, för att garantera återkommande och lojala kunder och olika former av leverantörer. Men samtidigt måste marknadsförare förstå var gränsen går till bra smak, och inte göra för mycket reklam för ett märke, som i fallet med Nike. Ett igenkänligt varumärke, som representerar företaget är positivt, men får inte dras till överdrift.

Victoria G. 37607

Källor: Kotler, Wong, Sanders och Armstrong ( 2005)Principles of marketing, fjärde europeiska utgåvan.
Caterna, Gills och Graham(2009)International Marketing.

Annonser
Annonser